Betreutes Wohnen
Mülheim • Essen • Oberhausen • Duisburg

Nicola Zech-Molitor

Nicola Zech-Molitor
Dipl. Soz.Päd.
Stellv. Geschäftsführerin


Telefon 0208 - 40 93 40 - 27
Telefax 0208 - 40 93 40 - 99
n.zech-molitor@muekon.de

 

Nadine Ehret
Dipl. Päd.
Teamleitung BeWo


Telefon 0208 - 40 93 40 - 41
Telefax 0208 - 40 93 40 - 99
n.ehret@muekon.de

Silke Illg

Silke Illg
Dipl. Soz.Arb.


Telefon 0208 - 40 93 40 - 24
Telefax 0208 - 40 93 40 - 99
s.illg@muekon.de

David Sroka

David Sroka
Heilerziehungspfleger


Telefon 0208 - 40 93 40 - 31
Telefax 0208 - 40 93 40 - 99
d.sroka@muekon.de

Melanie Karger

Melanie Karger
B.A. Soz.Päd./Arb.


Telefon 0208 - 40 93 40 - 20
Telefax 0208 - 40 93 40 - 99
m.karger@muekon.de

Jennifer Brittain

Jennifer Brittain
Dipl. Päd.


Telefon 0208 - 40 93 40 - 30
Telefax 0208 - 40 93 40 - 99
j.brittain@muekon.de

Constanze Huhn

Constanze Huhn
Gesundheits- und Krankenpflegerin


Telefon 0208 - 40 93 40 - 32
Telefax 0208 - 40 93 40 - 99
c.huhn@muekon.de

Nadja Fischer

Nadja Fischer
Dipl. Soz.Päd.


Telefon 0208 - 40 93 40 - 26
Telefax 0208 - 40 93 40 - 99
n.fischer@muekon.de

Eva Burkhardt

Eva Burkhardt
Dipl. Soz.Päd. Arb.


Telefon 0208 - 40 93 40 - 25
Telefax 0208 - 40 93 40 - 99
e.burkhardt@muekon.de

Agatha Murgott

Agatha Murgott
B.A. Soz.Arb.


Telefon 0208 - 40 93 40 - 31
Telefax 0208 - 40 93 40 - 99
a.murgott@muekon.de

 

Benjamin Eichstaedt
B.A. Sozialarbeit


Telefon 0208 - 40 93 40 - 30
Telefax 0208 - 40 93 40 - 99
b.eichstaedt@muekon.de

Jessica Baumann
Heilerziehungspflegerin


Telefon 0208 - 40 93 40 - 25
Telefax 0208 - 40 93 40 - 99
j.baumann@muekon.de

 

Elisabeth Klerks
Dipl. Pädagogin


Telefon 0208 - 40 93 40 - 24
Telefax 0208 - 40 93 40 - 99
e.klerks@muekon.de

Sebastian Kunst
Dipl. Sozialpädagoge


Telefon 0208 - 40 93 40 - 25
Telefax 0208 - 40 93 40 - 99
E-Mail s.kunst@muekon.de

Christoph Flesch

Christoph Flesch
Päd. Helfer
Techn. Dienst


Telefon 0208 - 94 02 8 - 54
Telefax 0208 - 94 02 8 - 56
c.flesch@muekon.de

Bert Haselmeyer

Bert Haselmeyer
Päd. Helfer
Techn. Dienst


Telefon 0208 - 40 93 70 - 25
Telefax 0208 - 40 93 40 - 99
b.haselmeyer@muekon.de

 

Philipp Schmermbeck
Student. Hilfskraft SA / Technischer Dienst


Telefon 0208 - 40 93 40 - 20
Telefax 0208 - 40 93 40 - 99
p.schmermbeck@muekon.de

Peter Knop
Päd. Helfer / Technischer Dienst / Verwaltung


Telefon 0208 - 40 93 40 - 20
Telefax 0208 - 40 93 40 - 99
p.knop@muekon.de

Friedhelm Schneider

Friedhelm Schneider
Bauleitung Techn. Dienst,
Ing., Sicherheitsberater


Telefon 0208 - 75 72 41
Telefax 0208 - 75 04 16 f.schneider@muekon.de